Nachádzate sa tu

Realizované projekty

Realizované projekty:

Na európskej vlne - On The European Wave 2013 - stáž mladých ľudí, absolventov stredných a vysokých škôl v UK a Taliansku. Projekt od 06/2013-06/2014.
LEGOCIE - Let's Go Cooking in Europe - v spolupráci s 10 partnermi z Európskych krajín skúmame stravovacie návyky v partnerských krajinách, pričom zbierame zdravé alternatívy národných receptov a zdravej prípravy jedál v Európe. Projekt beží 2012-2014.

Niektoré z realizovaných projektov:
Na európskej vlne - On The European Wave 2012 - stáž mladých ľudí, absolventov stredných a vysokých škôl v UK. Projekt od 08/2012-06/2013.
„Ďalším vzdelávaním bližšie ku klientovi“- jazykové kurzy, PC kurzy a rozvoj osobnosti vedúceho pracovníka pre Martinskú fakultnú nemocnicu, ÚPSVaR v Martine a Samáritan, n.o. – 105 klientov
„Tancom proti dogám“- cieľom projektu bolo aktivizovať mladých ľudí, tancom zmysluplne naplniť voľný čas a podporiť nové talenty – 20 klientov
„ Komunitný plán sociálnych služieb v Turci“ – spracovanie stratégie rozvoja sociálnych služieb , finalizácia záverečného dokumentu pre LPSI Turiec.
„Rozvoj počítačových zručností“- kurz určený pre nezamestnaných v Ružomberku – 15 účastníkov
„Jazyková a sociálno – kulturálna príprava v anglickom jazyku“ – kurz určený pre účastníkov projektu Leonardo da Vinci Mobility – 15 účastníkov