Výmena mládeže v Poľsku

V dňoch od 24. júna do 1. júla 2019 sa skupina 8 žiakov z Obchodnej akadémie Stará Ľubovňa, OA Trebišov a SOŠ ekonomickej SNV zúčastnila výmenného pobytu vo Wadoviciach v Poľsku. Vo Wadoviciach nás privítala skupina poľských stredoškolákov spolu s dvoma vyučujúcimi.

Konzorcium Erasmus+

O Konzorciu

Koznorcium obchodných škôl bolo založené za účelom spolupráce a výmeny skúseností medzi školami, organizáciami a firmami na európskej úrovni, najmä vďaka podpore programu Erasmus+.
Členovia konzorcia sú

Dvojtýždňová prax v Anglicku

Žiaci 3. ročníka (III. A, III. B) Obchodnej akadémie Stará Ľubovňa absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax v Dudley College of Technology v Anglicku. 10-členná skupina spolu s vyučujúcou Alexandrou Reľovskou plnila rôzne úlohy, komunikovala v anglickom jazyku a spolupracovala na spoločných zadaniach. Zadania sa týkali odborných riešení v oblasti marketingu, krízového manažmentu a ekonómie. Súčasťou zadaní boli aj prezentácie o úspešných podnikateľoch zo zahraničia, ale aj Slovenska.

Stránky

Subscribe to Združenie Reštart RSS